ABF Blommelunden
Blommegrenen 281 - 321
5220 Odense SØ

ABF Blommelundens Bestyrelse, Vedtægter og Husorden

Bestyrelse


Formand:
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:


Vedtægter
Husorden
*
Bjarne Wurtz,
Lise Lyngbye,
Sven Schulz,
Kasper Enevoldsen,
Anne Marie Berntsen,

Klik her for at se Vedtægter
Klik her for at se Husordenskriv til Bjarne
skriv til Lise
skriv til Sven
skriv til Kasper
skriv til Anne Marie[ Til forside ] [ Pris/Kontaktperson/plan over husene ] [ Husene ] [ Huse til salg ] [ Interesseliste ] [ Nærområdet ] [ Intern ]

ABF Blommelunden en andelsboligforening i 5220 Odense SØ