ABF Blommelunden
Blommegrenen 281 - 321
5220 Odense SØ

ABF Blommelundens Bestyrelse, Vedtægter og Husorden

Bestyrelse


Formand:
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:


Vedtægter
Husorden
*
Erik Larsen,
Sven Schulz,
Nicholaj J. Hansen,
Pia Madsen,
John Due,

Klik her for at se Vedtægter
Klik her for at se Husordenskriv til Erik
skriv til Sven
skriv til Nicholai
skriv til Pia
skriv til John[ Til forside ] [ Pris/Kontaktperson/plan over husene ] [ Husene ] [ Huse til salg ] [ Interesseliste ] [ Nærområdet ] [ Intern ]

ABF Blommelunden en andelsboligforening i 5220 Odense SØ